Audyt Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

KONTAKT


KrakówGdańsk
Koordynacja kursu, szkolenia
w Krakowie


Dr inż. Krzysztof Ostrowski
Politechnika Krakowska
Wydział Inżynierii Lądowej
Instytut Inżynierii Drogowej i Kolejowej (L-2)
ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
wysoki parter, pokój 24
tel.: 12 628-25-39
e-mail: audytbrd@interia.pl


Sprawy finansowo - administracyjne

Kursy dla audytorów bezpieczeństwa ruchu drogowego
Mgr inż. Barbara Zając
Politechnika Krakowska
Wydział Inżynierii Lądowej
Instytut Inżynierii Drogowej i Kolejowej (L-2)
ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
wysoki parter, pokój 24A
tel.: 12 628-23-07
e-mail: bazajac@pk.edu.pl


Szkolenia okresowe dla audytorów bezpieczeństwa ruchu drogowego
Agata Cholewka
Politechnika Krakowska
Wydział Inżynierii Lądowe
Instytut Inżynierii Drogowej i Kolejowej (L-2)
ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
wysoki parter, pokój 24
tel.: 12 628-23-20
e-mail: acholew@pk.edu.pl


Sprawy techniczne

Mgr inż. Agnieszka Michalik
Politechnika Krakowska
Wydział Inżynierii Lądowej
Instytut Inżynierii Drogowej i Kolejowej (L-2)
ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
wysoki parter, pokój 18
tel.: 12 628-25-21
e-mail: amichalik@pk.edu.pl


Koordynacja kursu, szkolenia
w Gdańsku


Dr inż. Marcin Budzyński
Politechnika Gdańska
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
Katedra Inżynierii Drogowej
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk
pokój 520/GG
tel.: 58 347-17-97
e-mail: marcin.budzynski@wilis.pg.gda.pl


Sprawy finansowe

mgr Daria Filip
Politechnika Gdańska
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
Katedra Inżynierii Drogowej
ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk
gmach B, pokój 11
tel.: 58 347-27-26
e-mail: daria@pg.gda.plSprawy techniczno - administracyjne

inż. Ewa Czarnecka
Politechnika Gdańska
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
Katedra Inżynierii Drogowej
ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk
gmach główny, pokój 54
tel.: 58 347-13-47
e-mail: czarne@pg.gda.pl


Nawigacja strony
Logowanie

Aby się zalogować wprowadź hasło poniżej
i naciśnij OK.


Kalendarz

narty austriaKalendarz na stronę


Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków