Audyt Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

SZKOLENIA OKRESOWE W GDAŃSKU

Szanowni Państwo

Szanowni Państwo Uprzejmie informujemy, że Politechnika Gdańska (Katedra Inżynierii Drogowej) we współpracy z Politechniką Krakowską (Katedra Budowy Dróg i Inżynierii Ruchu) organizuje cykl szkoleń okresowych dla audytorów bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 14 września 2012 r. „w sprawie szkoleń oraz wzoru certyfikatu dla audytorów bezpieczeństwa ruchu drogowego” (Dz. U. poz. 1079), audytor BRD ma obowiązek podnoszenia kwalifikacji zawodowych na szkoleniach okresowych raz na trzy lata przed wygaśnięciem ważności certyfikatu. Odbycie takiego szkolenia jest podstawowym warunkiem uzyskania przedłużenia certyfikatu audytora bezpieczeństwa ruchu drogowego.


Dane organizacyjne dotyczące planowanych szkoleń:

Miejsce I edycji szkolenia:
Politechnika Krakowska, 10 – 11 i 17 – 18 wrzesień 2015

Miejsce II edycji szkolenia:
Politechnika Gdańska, 13 – 14 i 20 – 21 listopad 2015

Miejsce III edycji szkolenia:
Politechnika Gdańska, 11 – 12 i 18 – 19 grudzień 2015

Miejsce IV edycji szkolenia:
Politechnika Krakowska, 8 – 9 i 22 – 23 styczeń 2016

Miejsce V edycji szkolenia:
Politechnika Gdańska, 11 - 12 i 18 - 19 marzec 2016

Miejsce VI edycji szkolenia:
Politechnika Krakowska, 8 – 9 i 22 – 23 kwiecień 2016

Miejsce VII edycji szkolenia:
Politechnika Gdańska, 28 - 29 i 25 - 26 listopad 2016

Miejsce VIII edycji szkolenia:
Politechnika Krakowska, 22 – 23 i 29 – 30 września 2017

Miejsce IX edycji szkolenia:
Politechnika Gdańska, 15 - 16 i 29 - 30 wrzesień 2017

Miejsce X edycji szkolenia:
Politechnika Krakowska, 25 - 26 maj 2018 i 8 - 9 czerwiec 2018

Miejsce XI edycji szkolenia:
Politechnika Gdańska, 14 - 15 i 21 – 22 wrzesień 2018

Miejsce XII edycji szkolenia:
Politechnika Krakowska, 28-29 wrzesień i 12 – 13 październik 2018

Miejsce XIII edycji szkolenia:
Politechnika Gdańska, 12 - 13 i 26 – 27 październik 2018

Miejsce XIV edycji szkolenia:
Politechnika Krakowska, 9 - 10 i 23 – 24 listopad 2018

Koszt szkolenia - 1800 zł od osoby
(koszty nie obejmują zakwaterowania i kosztów dojazdu)


Dane do przelewu:

Politechnika Krakowska
Ul. Warszawska 24
31-155 Kraków
Nr konta: 09 2490 0005 0000 4600 1012 1826
z dopiskiem: Szkolenie okresowe BRD 2018


Szczegóły dotyczące rekrutacji i wymaganych dokumentów
zostały zapisane w zakładce:
SZKOLENIA OKRESOWE W GDAŃSKU/REKRUTACJA


Nawigacja strony
Logowanie

Aby się zalogować wprowadź hasło poniżej
i naciśnij OK.Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków