Audyt Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

HARMONOGRAM REKRUTACJI - GDAŃSK


Rekrutacja na XXII edycję kursu „Audytu BRD”
odbywać się będzie na podstawie złożonych dokumentów,
według poniższego harmonogramu:

Harmonogram rekrutacji

KolejnośćData

Przesyłanie ankiet
kwalifikacyjnych drogą mailową
na adres: mbudz@pg.gda.pl

do 22.10.2018

Wynik kwalifikacji

do 26.10.2018

Składanie dokumentów drogą pocztową
(obowiązuje data stempla pocztowego)

-

Opłata za kurs

-


Warunkiem uruchomienia kursu „Audyt BRD” jest zgłoszenie się minimum 24 uczestników (jedna grupa wykładowa, dwie grupy ćwiczeniowe).
Nawigacja strony
Logowanie

Aby się zalogować wprowadź hasło poniżej
i naciśnij OK.Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków