Audyt Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

HARMONOGRAM REKRUTACJI W GDAŃSKU

Rekrutacja na XI edycję Szkoleń Okresowych Audytorów BRD
odbywać się będzie na podstawie złożonych dokumentów,
według poniższego harmonogramu:

Harmonogram rekrutacji

KolejnośćData

Przesyłanie ankiet
kwalifikacyjnych drogą mailową
na adres: mbudz@pg.gda.pl

W tytule meila prosimy wpisać:
XI edycja Szkolenia Okresowego Audytorów BRD - ankieta

    -    

Wynik kwalifikacji
z informacją czy szkolenie zostanie uruchomione

    -    

Składanie dokumentów drogą pocztową
(obowiązuje data stempla pocztowego)

-

Opłata za szkolenie

    -    


Nawigacja strony
Logowanie

Aby się zalogować wprowadź hasło poniżej
i naciśnij OK.Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków