Audyt Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

HARMONOGRAM REKRUTACJI - KRAKÓW


Rekrutacja na XXII edycję kursu „Audytu BRD”
odbywać się będzie na podstawie złożonych dokumentów,
według poniższego harmonogramu:

Harmonogram rekrutacji

KolejnośćData

Przesyłanie ankiet
kwalifikacyjnych drogą mailową
na adres: audytbrd@interia.pl

do 07.01.2019

Wynik kwalifikacji

do 11.01.2019

Składanie dokumentów drogą pocztową
(obowiązuje data stempla pocztowego)

18.01.2019

Opłata za kurs

18.01.2019


Warunkiem uruchomienia kursu „Audyt BRD” jest zgłoszenie się minimum 24 uczestników (jedna grupa wykładowa, dwie grupy ćwiczeniowe).
Nawigacja strony
Logowanie

Aby się zalogować wprowadź hasło poniżej
i naciśnij OK.Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków