Audyt Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

KOSZT KURSU - KRAKÓW


Koszt kursu „Audyt BRD” wynosi 4300 PLN

Opłatę należy wnosić na konto:

09 2490 0005 0000 4600 1012 1826

Politechnika Krakowska
ul. Warszawska 24
31- 155 Kraków
z dopiskiem "Kurs Audyt BRD, 2017/2018"

W przypadku rezygnacji z kursu w trakcie jego trwania lub skreślenia z listy słuchaczy wniesiona opłata za kurs nie podlega zwrotowi.

Nawigacja strony
Logowanie

Aby się zalogować wprowadź hasło poniżej
i naciśnij OK.Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków